Faaliyet Alanlarımız

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)


NOTA ÇEVRE, projeleriniz kapsamında hazırlatılması gereken ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarını, konusunda uzman kadrosu ile bilgisayar destekli modern çalışma sistemlerini ve bilgi birikimini, çalışmalarına entegre eden bir anlayış ile hazırlamaktadır.

Çevre İzin ve Danışmanlık


Nota Çevre, çevre danışmanlığı, Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin, Teşviklerin, Deşarj ve İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarının alınması, Mevzuat eğitimlerinin verilmesi, ÇED Dosyalarının hazırlanması, Emisyon, Atıksu, İSG Ölçümlerinin yapılması, Kimyasalların yönetimi ve TMGD hizmetlerini sunmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği


Nota Çevre olarak, İş Yeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinden oluşan tecrübeli kadromuzla, en iyi hizmeti en optimum koşullarda sunmayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Enerji Danışmanlığı


Nota Çevre, Enerji Danışmanlığı hizmetleri kapsamında elektrik üretim yatırımlarının planlama, tasarım, yapım ve işletme döneminde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri sunmaktadır.

Atık Yönetimi


Atıkların oluşumundan bertarafına/geri kazanımına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilmesi zorunludur. Firmamız atıkların kaynağında oluşumunun azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve doğal kaynak kullanımının azaltılması konularında Çevre Mevzuatı çerçevesinde destek vermektedir. Tesislerde oluşan atıkların lisanslı araçlarla alınması geri kazanım/ bert arafı sağlanmaktadır.

Sera Gazı İzleme Raporları


Sera gazlarının neden olduğu “İklim Değişikliği ve Küresel Isınma “ ile mücadele konusunda, ülkemizde çevresel sorumluluk ve duyarlılıkların yanında, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizin bir kısım elemanları bu konularda Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılmış olup, talep edilmesi halinde, danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Maden ve Maden Atıkları


Nota Çevre, madencilik faliyetlerinize başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak; faaliyetlerinizin başından sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorlukları , kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projenizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmenizi sağlar.

Proje ve Yatırım Danışmanlığı


Türkiye’deki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu karlı ve verimli yatırımları yapabilmeleri için Nota Çevre, kurum ve kuruluşların mevcut yatırım projelerini, hedeflerini ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak değerlendirmekte, yatırım planlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda;
 • Fizibilite değerlendirmesi ve fizibilite raporu hazırlama,
 • Teknoloji seçimi,
 • Yatırım yeri belirleme,
 • Yerel analitik / demografik çalışmaların yürütülmesi,
 • Proje hazırlama,
 • Proje izleme ve değerlendirme hizmetleri tarafımızca verilmektedir.
 • Bekra (Kimyasal Yönetim)


  Nota Çevre, 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ve 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamlarında ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Tüzüğü'ne göre yapılması zorunlu olan bildirimleri yapmaktadır. Bu kapsamdaki bildirimler;
 • BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması) Beyanı / Seveso Beyanı
 • Kimyasal Envanter Bildirimi
 • KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) Bildirimi
 • Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Bildirimi
 • Ekosistem - RES Değerlendirme Raporları


  Nota Çevre Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından özellikle HES ve RES projeleri kapsamında isteminlen Ekosistem Değerlendirme Raporlarını ve Res Değerlendirme Raporlarını; konusunda uzmanlaşmış Üniversitelerdeki akademisyenler ile çalışmalarını yürütmektedir.

  Yapılan çalışmalar kapsamında;
 • Ekosistem Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması,
 • Rüzgar Elektrik Santralleri için RES Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması,
 • Ornitolojik Raporların Hazırlanması, Kuş Gözlem ve İzleme,
 • Peyzaj Onarım Planlarının Hazırlanması
 • HES'ler için Mansap Su Kullanım Hakları Rapolarının Hazırlanması
 • Sosyal Etki ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • çalışmalarını yürütmektedir.