Atık Yönetimi

Tesisinizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince uyulması ve yapılması gereken yükümlülükleriniz doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Lisans almış olan tesisimiz ve nakliye araçlarımız ile İlgili Yönetmeliklere uygun bir şekilde tesisler de oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tespiti, nakliyesi ve bertarafı sağlanır.

Ayrıca; Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince Çevre İzin Ve Lisansına dâhil ve muaf tüm tesislerin 3 yıllık Atık Yönetim Planlarını hazırlatıp onaylarını almaları gerekmektedir. Firmamız uzman kadrosu ile tesisinizin geçici atık depo alanını yönetmeliklere uygun şekilde tasarlayıp yapımını sağlar ve atık yönetimi planını hazırlayıp onayını alabilir.