İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilindiği gibi, ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu, evlerinden çıkan ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir. 

İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Bu çok acı bir durumdur. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa’da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı diye düşünmekteyiz.

Bilimsel araştırmalara bakıldığında iş verimliliğini etkileyen en önemli etkenlerin başında insan sağlığı karşımıza çıkmaktadır. Bir ülkenin gelişmişliği üretimi ile doğru orantılıdır. 
Verimli bir üretim ancak güvenli ortamlarda çalışan sağlıklı bireyler ile sağlanabilir. “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” ve “Umumi Hıfzıssıha Kanunu” gereğince işveren, işçilerin sağlık taramalarını yaptırmakla yükümlüküdür. Bu kapsamda yapılan taramalar mobil sağlık hizmetlerimiz sayesinde iş gücü kaybını önleyerek, ihtiyaç duyulan sağlık hizmetini en kısa sürede minimum maliyetle ve bu koşullarda elde edilebilecek en kaliteli hizmeti sunmaktayız.
Periyodik sağlık tarama ve aşılama hizmetlerimiz, mobil olarak işletmelerde, yerleşik olarak da laboratuarlarımızda sunulmaktadır. Numune alımlarında, numunelerin incelenmesinde ve raporlanmasında bilimsel metotlara titizlikle uyulmaktadır. İncelemeler, konusunda uzman ve ayrıca mesleki yeterliliği olan branş uzmanlarımız tarafından yapılarak rapor edilmektedir. Değerlendirmelerin yapılmasında, raporlandırılmasında ve bildirilmesinde etik kurallara bağlılık büyük önem taşımaktadır.