Maden ve Maden Atıkları

Madencilik faaliyetlerinde; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Maden Atıkları Yönetmeliği gereğince uyulması ve yapılması gereken yükümlülükleriniz doğrultusunda, maden atıkları yönetim planını hazırlatmak ve onayı alınmalıdır.

Maden atık yönetim planını hazırlatmak için yeterlik sahibi firmalar ile çalışmalıdır. Firmamız atık yönetim planını hazırlayıp sunabilecek yeterliğe sahip olup uzman kadrosu ile maden atık yönetim planı onayı ve maden atıkları depolama lisansı alabilmektedir.