Sera Gazı İzleme Raporları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Bu yönetmeliğe bağlı olarak Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tebliğine göre Ülkemizde sera gazı salınımı yapan bazı sanayi kurum ve kuruluşlarının sera gazı emisyonlarının takip etme izleme ve raporlama ile ilgili olarak bazı zorunluluklar getirilmiştir.  Sera Gazı İzleme ve raporlama yapacak firmalar  Yönetmelik ve tebliğde sera gazı salınım miktarları ve sektörlerine göre belirtilmiştir.  Firmaların öncelikle iyi bir Sera Gazı Emisyon İzleme Sistemini oluşturması ve bu sisteme bağlı olarak sistemin genel hatları ile özetini veren ve Bakanlığın istediği formatta Sera Gazı Emisyonu İzleme Planı oluşturması gerekmektedir.

Tesisinizde sera gazı emisyon tespiti, sera gazı izleme planı hazırlanması ve sera gazı emisyon raporu tarafımızdan hazırlanabilmektedir.